Denna skola är kunder till oss och de har insett vikten av en god och grön inomhusmiljö. Arbetsplatsen för både elever och lärare ska väl kunna vara lika bra som den vi ofta skapar på andra kontor, företag och offentliga miljöer?

Skolans budget är ansträngd men frågan till huvudmännen är om vi har råd att inte ge våra barn en riktigt bra skolmiljö. Växter och bra miljöer kan hjälpa till att skapa en bättre skola.

Låt vardagen grönska. För alla! 🙂