Om Palmprojekt

Palmprojekt projekterar, planterar och sköter vinterträdgårdar åt Bovieran AB och dess bostadsrättsföreningar.

Palmprojekt bistår med bred kunskap och erfarenhet efter 30 år i branschen och kan hjälpa till med alla de förkommande frågorna kring växterna i vinterträdgårdarna.

Bovieran AB utvecklar och bygger bostadsrätter för boende 55+. Deras fastigheter har en stor innerträdgård med medelhavsklimat som signum.
Läs mer om Bovieran

Projektering

Vi är med från start när det gäller i utveckling, projektering och design. Tillsammans med Bovieran AB, arkitekter, landskapsarkitekter och entreprenörer har vi glädjen att delta i framtagandet av denna fantastiska boendeform.

Import

Nästa steg i processen är att välja ut de exemplar av växter som ska levereras till en nyproducerade Boviera. Eftersom det rör sig om tusentals plantor av över hundra sorter och arter är det ett omfattande arbete. Allt från små marktäckare till hundraåriga Olivträd väljs ut hos odlare och märks upp innan de transporteras till Sverige.

Plantering

Efter den noggranna urvalsprocessen och importen planteras växterna av vårt arbetslag. Planteringsritningen vi tagit fram följs i ett intensivt arbete med maskiner och spadar för att få växterna på plats. Planteringen sker i fas som är den sista i färdigställandet av fastigheten, innan den är klar för inflyttning.

Skötsel

Ingen trädgård blir bra utan rätt skötsel. Vi ansvarar för den löpande skötseln som omfattar vattning, gödning, beskärning och biologisk växtskydd. Palmprojekt jobbar för att bostadsrättsföreningarna ska få bästa möjliga hjälp med att långsiktigt förvalta sin fantastiska vinterträdgård.

Konsultation från Palmprojekt
Palmprojekt hjälper Bovierans bostadsrättsföreningar med konsultation och rådgivning om allt som rör vinterträdgårdarna.
Se filmen om Bovieran

Våra projekt

Börje Ohlin
borje.ohlin@palmprojekt.se
0705 430 752
Jon Lans
jon.lans@palmprojekt.se
0730 304 340