Under några dagar har vi samlat inspiration och produktkunskap från våra leverantörer och kollegor i Europa.

Besök på mässa och hos odlare stod på schemat men även möte med den Europeiska branschorganisationen.

…hemma igen lyckliga och trötta… 😉